Projecten


Openbare repetitie van ensemble Intermezzo in Rozet Arnhem

Op woensdag 19 oktober 2022 om 20.00 uur geeft ensemble Intermezzo van Huismuziek Arnhem een openbare repetitie in het Auditorium van Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem. Deze bijeenkomst staat open voor familie, vrienden en belangstellenden.

Workshop voorjaar 2023

Huismuziek Arnhem organiseert op 18 maart 2023 een muziekdag. Iedereen kan aan de muziekdag deelnemen; dus ook niet leden van Huismuziek Arnhem. Uiterste inschrijfdatum 15 december 2022. De kosten zijn € 30,- voor leden van Huismuziek Arnhem en € 35,- voor niet leden. Voor opgave en nadere informatie: stuur een e-mail naar info@huismuziekarnhem.nl

Voor het programma zie de flyer hieronder.