Privacy


Huismuziek Arnhem gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het belangrijkste aspect is het beheer van de persoonsgegevens van onze leden. Het gebruik van die gegevens moet passen bij het doel waarvoor die gegevens gebruikt worden, namelijk lidmaatschapsadministratie, financiële administratie en communicatie met de leden. Huismuziek Arnhem verstrekt geen gegevens van haar leden aan derden buiten de vereniging, tenzij de vereniging hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bij inschrijving vragen we aan onze leden de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, instrument en speelgroep. Voorts vragen wij of er bezwaar is dat deze gegevens op de ledenlijst vermeld worden. De ledenlijst wordt door het bestuur gebruikt voor bestuurstaken en aan de contactpersonen van de ensembles doorgegeven. De ensembles beslissen zelf of zij onderling gegevens willen uitwisselen.

Via het secretariaat kunnen de leden hun gegevens inzien of wijzigen. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn die voor een vereniging geldt.

Af en toe worden bij repetities, concerten en andere evenementen foto’s gemaakt. Die kunnen worden gepubliceerd op onze website en op sociale media. Op het inschrijfformulier wordt gevraagd of een lid of deelnemer daar toestemming voor geeft. Buiten dat heeft elk lid of deelnemer de mogelijkheid om bezwaren tegen specifieke foto’s te melden bij het bestuur.

Beeldmateriaal dat door individuele leden van Huismuziek Arnhem of toehoorders wordt opgenomen of gepubliceerd valt buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur.